Language of document :

Beroep ingesteld op 1 april 2010 - Bombín Bombín / Commissie

(Zaak F-22/10)

Procestaal: Spaans

Partijen

Verzoekende partij: Luis María Bombín Bombín (Rome, Italië) (vertegenwoordiger: R. Pardo Pedernera, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het in antwoord op verzoekers klacht genomen besluit van de Europese Commissie om alleen een financiële vergoeding te geven voor 12 en niet voor 29 verlofdagen die verzoeker had verzameld en die hij op het moment waarop zijn verlof begon nog niet had opgenomen

Conclusies van de verzoekende partij

het besluit van de Europese Commissie van 4 januari 2010 om verzoeker alleen een financiële vergoeding te geven voor 12 dagen nietig verklaren;

verzoeker (voor de berekening en de financiële vergoeding) alle verlofdagen toekennen (in totaal 29 dagen) die hij had verzameld en die hij op het moment waarop zijn verlof begon nog niet had opgenomen;

met betrekking tot de kosten dient verzoeker geen vordering in, aangezien hij van mening is dat de beslechting van de onderhavige zaak door het Gerecht van belang is voor partijen, die beide te goeder trouw zijn, en dat een dergelijke vordering in casu niet gerechtvaardigd is.

____________