Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 27. února 203 – Kimman v. Komise

(Věc F-16/12)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda prvního senátu nařídil vyškrtnutí věci.

____________

____________

1    Úř. věst. C 138, 12.5.2012, s. 33.