Language of document :

Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tas-27 ta’ Frar 2013 – Kimman vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-16/12) 1

Lingwa tal-kawża : il-Franċiż

Il-president tal-Ewwel Awla ordna t-tħassir tal-kawża.

____________

____________

1    ĠU C 138, 12.05.2012, p. 33.