Language of document :

Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 11 mars 2013 – Marcuccio mot kommissionen

(Mål F-17/12)1

(”Personalmål – Artikel 34.1 och 34.6 i rättegångsreglerna – Ansökan som ingetts via telefax inom fristen för ingivande – Advokatens underskrift skiljer sig från den som återfinns på originalansökan som skickats via post – Ansökan som ingetts för sent – Uppenbart att den inte kan prövas”)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ombud: advokaten G. Cipressa)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: C. Berardis-Kayser och J. Baquero Cruz biträdda av advokaten A. Dal Ferro)

Saken

Talan om att kommissionen ska förpliktas att betala ersättning för den skada som sökanden anser sig ha lidit som en följd av att förfarandet för erkännande av att den sjukdom som denne har lidit av är allvarlig, tagit så lång tid.

Avgörande

Talan avvisas, eftersom det är uppenbart att den inte kan prövas.

Luigi Marcuccio ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

____________

____________

1 EUT L 138, av den 12 maj 2012, s. 33.