Language of document :

Žaloba podaná dne 4. února 2012 – ZZ v. Evropský účetní dvůr

(Věc F-14/12)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: O. Mader, advokát)

Žalovaný: Evropský účetní dvůr

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí žalovaného nepovýšit žalobce v rámci řízení o povýšení za rok 2011 do platové třídy AD 13.

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí žalovaného ze dne 26. května 2011 nepovýšit žalobce v rámci řízení o povýšení za rok 2011 do platové třídy AD13;

zrušit rozhodnutí žalovaného ze dne 18. listopadu 2011, kterým tento potvrdil počet míst, které jsou v roce 2011 k dispozici pro povýšení do platové třídy AD 13, s tím důsledkem, že stížnost žalobce podaná proti rozhodnutí ze dne 26. května 2011 byla zamítnuta;

uložit Evropskému účetnímu dvoru náhradu nákladů řízení.