Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 20 april 2012 – Collado / Commissie

(Zaak F-15/12)

Procestaal: Frans

De president van de Derde kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.