Language of document :

Rješenje Službeničkog suda (prvo vijeće) od 30. rujna 2015. – Schönberger protiv Revizorskog suda

(predmet F-14/12 RENV)

(Javna služba – Dužnosnici – Vraćanje predmeta na ponovno suđenje Službeničkom sudu nakon ukidanja – Promaknuće – Postupak promaknuća za 2011. – Odbijanje promaknuća – Tužba koja je djelomično očito nedopuštena i djelomično očito neosnovana)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Peter Schönberger (Luxembourg, Luksemburg) (zastupnik: O. Mader, odvjetnik)

Tuženik: Revizorski sud Europske unije (zastupnici: B. Schäfer i Í. Ní Riagáin Düro, agenti)

Predmet

Zahtjev za poništenje tuženikove odluke da se tužitelja ne promakne u razred AD 13 u okviru postupka promaknuća za 2011.

Izreka rješenja

Tužba se odbacuje kao dijelom očito nedopuštena i odbija kao dijelom očito neosnovana.P. Schönberger u predmetima F-14/12 i F-14/12 RENV snosi vlastite troškove kao i troškove Revizorskog suda Europske unije.Revizorski sud Europske unije u predmetu T-26/14 P snosi vlastite troškove kao i troškove P. Schönbergera.

____________