Language of document : ECLI:EU:F:2015:112

RJEŠENJE SLUŽBENIČKOG SUDA

EUROPSKE UNIJE (prvo vijeće)

30. rujna 2015.

Predmet F‑14/12 RENV

Peter Schönberger

protiv

Revizorskog suda Europske unije

„Javna služba – Dužnosnici – Vraćanje predmeta na ponovno suđenje Službeničkom sudu nakon ukidanja – Promaknuće – Promaknuća za 2011. – Odbijanje promaknuća – Tužba koja je djelomično očito nedopuštena i djelomično očito neosnovana“

Predmet:      Tužba podnesena na temelju članka 270. UFEU‑a, primjenjivog na Ugovor o EZAE‑u na temelju njegova članka 106.a, kojom je P. Schönberger u biti zahtijevao poništenje odluke Revizorskog suda Europske unije kojom ga se ne promiče u razred AD 13 u okviru promaknuća za 2011.

Odluka:      Tužba se djelomično odbacuje kao očito nedopuštena i djelomično odbija kao očito neosnovana. U predmetima F‑14/12 i F‑14/12 RENV P. Schönberger snosi vlastite troškove kao i troškove Revizorskog suda Europske unije. U predmetu T‑26/14 P Revizorski sud Europske unije snosi vlastite troškove kao i troškove P. Schönbergera.

Sažetak

1.      Tužbe dužnosnikâ – Tužba podnesena protiv odluke o odbijanju promaknuća – Tužbeni razlog koji se temelji na nepravilnosti promaknuća – Teret dokazivanja

(Pravilnik o osoblju za dužnosnike, čl. 6. st. 2. i čl. 91., Prilog I., odjeljak B)

2.      Dužnosnici – Jednako postupanje – Pojam – Granice

1.      U okviru tužbe za poništenje podnesene protiv odluke institucije kojom se ne promiče dužnosnika, na tom je dužnosniku da dokaže da bi mu, s obzirom na njegovu osobnu situaciju, poništenje koje traži moglo otvoriti mogućnost da ga se promakne.

Svaki postupak promaknuća nužno je neovisan o prethodnim ili kasnijim promaknućima jer su dužnosnici čije se zasluge moraju usporediti i kriteriji utvrđeni za tu usporedbu specifični za svaki takav postupak.

(t. 46., 54. i 55.)

2.      Načelo jednakog postupanja i načelo nediskriminacije zabranjuju da se s usporedivim situacijama postupa različito i da se s različitim situacijama postupa isto, osim kada je takvo postupanje objektivno opravdano. Prema tome se eventualne razlike između mjera koje institucije donesu u odnosu na svoje dužnosnike ne mogu isticati u prilog tužbenom razlogu koji se temelji na povredi načela jednakog postupanja od strane dužnosnika druge institucije.

(t. 60. i 62.)

Izvori:

Prvostupanjski sud: presuda od 14. veljače 2007., Simões Dos Santos/OHIM, T‑435/04, EU:T:2007:50, t. 162. i navedena sudska praksa

Službenički sud: presuda od 29. travnja 2009., Balieu‑Steinmetz i Noworyta/Parlament, F‑115/07, EU:F:2009:41, t. 26. i navedena sudska praksa