Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 3. května 2016 – Aprili a Kilian v. Komise

(Věc F-18/12)1

„Veřejná služba – Důchody – Článek 11 odstavec 2 příloha VIII služebního řádu – Nároky na důchod získané před nástupem do služebního poměru v Unii podle vnitrostátního důchodového systému – Převod do unijního důchodového systému – Návrh na bonifikaci počtu let služby započitatelných pro důchod, který předložil orgán oprávněný ke jmenování nebo orgán oprávněný k uzavírání pracovních smluv a který dotčený přijal – Zpětvzetí tohoto návrhu – Nový návrh na bonifikaci počtu let služby založený na nových obecných prováděcích opatřeních – Námitka nepřípustnosti – Akt nepříznivě zasahující do právního postavení – Článek 83 jednacího řádu“

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Sophie Aprili (Pont-à-Celles, Belgie) a Karin Kilian (Brusel, Belgie) (zástupci: původně D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal a S. Orlandi, advokáti, poté D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis a S. Orlandi, advokáti, a nakonec J.-N. Louis, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: původně D. Martin a J. Baquero Cruz, zmocněnci, poté J. Currall a G. Gattinara, zmocněnci, poté M. G. Gattinara, zmocněnec, a nakonec G. Gattinara a F. Simonetti, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí o převodu nároků na důchod získaných před nástupem do služebního poměru u Komise na základě návrhu přepočteného Úřadem pro správu a vyplácení individuálních nároků (PMO)

Výrok usnesení

Žaloba se odmítá jako nepřípustná.

Sophie Aprili a Karin Kilian ponesou vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vzniklé Evropské komisi.

____________

1     Úř. věst. C 138, 12.5.2012, s. 34.