Language of document :

Recurs introdus la 12 februarie 2021 de Vincent Thunus, Jaime Barragán, Marc D’hooge, Alexandra Felten, Christophe Nègre, Patrick Vanhoudt împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera întâi) din 2 decembrie 2020 în cauza T-247/19, Thunus și alții/BEI

(Cauza C-90/21 P)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Recurenți: Vincent Thunus, Jaime Barragán, Marc D’hooge, Alexandra Felten, Christophe Nègre, Patrick Vanhoudt (reprezentant: L. Levi, avocate)

Cealaltă parte din procedură: Banca Europeană de Investiții

Concluziile recurenților

Anularea Hotărârii Tribunalului din 2 decembrie 2020 în cauza T-247/19;

În consecință, admiterea concluziilor recurenților formulate în primă instanță și, prin urmare:

Anularea deciziei cuprinse în fișele de salariu ale recurenților pentru luna februarie 2018, decizie prin care s-a stabilit indexarea anuală a salariului de bază, limitată la 0,7 % pentru anul 2018, și, prin urmare, anularea deciziilor similare cuprinse în fișele de salariu ulterioare;

Obligarea pârâtei la plata, pentru repararea prejudiciului material, (i) a diferenței de salariu corespunzătoare aplicării indexării anuale pentru 2018, respectiv o creștere de 1,4 % pentru perioada 1 ianuarie 2018-31 decembrie 2018; (ii) a diferenței de salariu care corespunde consecințelor aplicării indexării anuale de 0,7 % pentru 2018 asupra cuantumului salariilor care vor fi plătite începând din ianuarie 2018; (iii) a dobânzilor de întârziere pentru diferențele de salariu datorate până la plata integrală a sumelor datorate, rata dobânzilor de întârziere care trebuie aplicată trebuind să fie calculată pe baza ratei stabilite de Banca Centrală Europeană pentru principalele operațiuni de refinanțare, aplicabilă în perioada vizată, majorată cu trei puncte;

Obligarea pârâtei la plata tuturor cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Încălcarea dreptului de consultare al colegiului – Denaturarea dosarului

Încălcarea obligației de motivare – Denaturarea dosarului – Încălcare de către instanță a obligației sale de motivare

Încălcarea obligației de diligență și a principiului proporționalității

____________