Language of document :

Kanne 6.5.2014 – mobile.international v. SMHV – Rezon (mobile.de)

(Asia T-325/14)

Kannekirjelmän kieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: mobile.international GmbH (Kleinmachnow, Saksa) (edustaja: asianajaja T. Lührig)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Rezon OOD (Sofia, Bulgaria)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) ensimmäisen valituslautakunnan 9.1.2014 asiassa R 922/2013-1 tekemän päätöksen

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Rekisteröity yhteisön tavaramerkki, jonka mitättömäksi julistamista on vaadittu: Sanamerkki mobile.de luokkiin 9, 16, 35, 38 ja 42 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten – yhteisön tavaramerkki nro 9 376 989

Yhteisön tavaramerkin haltija: Kantaja

Yhteisön tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen esittäjä: Rezon OOD

Mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen perustelut: Kansallinen kuviomerkki, joka sisältää sanan ”mobile”, luokkaan 35, 39 ja 42 kuuluvia palveluja varten

Mitättömyysosaston ratkaisu: Mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen hylkääminen

Valituslautakunnan ratkaisu: Valituksen hyväksyminen ja asian palauttaminen valituslautakunnan käsiteltäväksi

Kanneperusteet:

Asetuksen N:o 207/2009 57 artiklan 2 kohdan rikkominen yhdessä asetuksen N:o 2868/95 22 säännön 2 kohdan kanssa,

asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdan rikkominen,

asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan a alakohdan rikkominen,

asetuksen N:o 207/2009 57 artiklan 2 kohdan rikkominen yhdessä asetuksen N:o 2868/95 22 säännön 3 ja 4 kohdan kanssa,

asetuksen N:o 207/2009 78 artiklan 1 kohdan f alakohdan rikkominen,

oikeuden väärinkäytön kiellon rikkominen yhdessä asetuksen N:o 207/2009 56 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja asetuksen N:o 207/2009 54 artiklan 2 kohdan kanssa,

asetuksen N:o 207/2009 64 artiklan 1 kohdan rikkominen