Language of document :

Tužba podnesena 6. svibnja 2014. – mobile.international protiv OHIM-a – Rezon (mobile.de)

(Predmet T-325/14)

Jezik na kojem je tužba podnesena: njemački

Stranke

Tužitelj: mobile.international GmbH (Kleinmachnow, Njemačka) (zastupnik: T. Lührig, Rechtsanwalt)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: Rezon OOD (Sofia, Bugarska)

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi odluku prvog žalbenog vijeća Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) od 9. siječnja 2014. u predmetu R 922/2013-1;

tuženiku naloži snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Registrirani žig Zajednice protiv kojeg je podnesen zahtjev za proglašavanje žiga ništavim: verbalni žig „mobile.de“, za proizvode i usluge iz razreda 9., 16., 35., 38. i 42. – žig Zajednice br. 9 376 989

Nositelj žiga Zajednice: tužitelj

Stranka koja zahtijeva proglašavanje žiga Zajednice ništavim: Rezon OOD

Obrazloženje zahtjeva za proglašavanje žiga ništavim: nacionalni figurativni žig, koji sadrži verbalni element „mobile“, za usluge iz razreda 35., 39. i 42.Odluka Odjela za poništaje: odbijanje zahtjeva za proglašavanje žiga ništavimOdluka žalbenog vijeća: žalba se prihvaća i predmet se vraća Odjelu za poništaje Tužbeni razlozi: povreda čl. 57. st. 2. Uredbe br. 207/2009 u vezi s pravilom 22. st. 2. Uredbe br. 2868/95;povreda čl. 76. st. 2. Uredbe br. 207/2009;povreda čl. 15. st. 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009;povreda čl. 57. st. 2. Uredbe br. 207/2009 u vezi s pravilom 22. st. 3. i 4. Uredbe br. 2868/95;povreda čl. 78. st. 1. točke (f) Uredbe br. 207/2009;povreda prigovora zlouporabe prava u vezi s čl. 56. st. 1. točkom (b) Uredbe br. 207/2009 i čl. 54. st. 2. Uredbe br. 207/2009; povreda čl. 64. st. 1. Uredbe br. 207/2009