Language of document :

Tožba, vložena 6. maja 2014 – mobile.international proti UUNT – Rezon (mobile.de)

(Zadeva T-325/14)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: mobile.international GmbH (Kleinmachnow, Nemčija) (zastopnik: T. Lührig, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe: Rezon OOD (Sofija, Bolgarija)

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi odločbo prvega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 9. januarja 2014 v zadevi R 922/2013-1;

toženi stranki naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Znamka Skupnosti, ki je predmet zahteve za ugotovitev ničnosti: besedna znamka „mobile.de“ za proizvode in storitve iz razredov 9, 16, 35, 38 in 42 – znamka Skupnosti št. 9 376 989

Imetnik znamke Skupnosti: tožeča stranka

Stranka, ki zahteva ugotovitev ničnosti znamke Skupnosti: Rezon OOD

Obrazložitev zahteve za ugotovitev ničnosti: nacionalna figurativna znamka, ki vsebuje besedni element „mobile“, za storitve iz razredov 35, 39 in 42Odločba oddelka za izbris: zavrnitev zahteve za ugotovitev ničnostiOdločba odbora za pritožbe: ugoditev pritožbi in vrnitev zadeve oddelku za izbris v ponovno obravnavoNavajani tožbeni razlogi:–    kršitev člena 57(2) Uredbe št. 207/2009 v povezavi s pravilom 22(2) Uredbe št. 2868/95;–    kršitev člena 76(2) Uredbe št. 207/2009;–    kršitev člena 15(1)(a) Uredbe št. 207/2009;–    kršitev člena 57(2) Uredbe št. 207/2009 v povezavi s pravilom 22(3) in (4) Uredbe št. 2868/95;–    kršitev člena 78(1)(f) Uredbe št. 207/2009;–    kršitev ugovora zlorabe pravice v povezavi s členom 56(1)(b) Uredbe št. 207/2009 in členom 54(2) Uredbe št. 207/2009;kršitev člena 64(1) Uredbe št. 207/2009.