Language of document :

Talan väckt den 6 maj 2014 – mobile.international mot harmoniseringsbyrån – Rezon (mobile.de)

(Mål T-325/14)

Ansökan är avfattad på tyska

Parter

Sökande: mobile.international GmbH (Kleinmachnow, Tyskland) (ombud: advokaten T. Lührig)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller).

Motpart vid överklagandenämnden: Rezon OOD (Sofia, Bulgarien)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som fattats av första överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 9 januari 2014 i ärende R 922/2013-1, och

förplikta svarande att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Registrerat gemenskapsvarumärke som är föremål för ansökan om ogiltighetsförklaring: ordmärket ”mobile.de”, för varor och tjänster i klasserna 9, 16, 35, 38 och 42 – gemenskapsvarumärke nr 9 376 989

Innehavare av gemenskapsvarumärket: sökanden

Part som ansökt om ogiltighetsförklaring av gemenskapsvarumärket: Rezon OOD

Grunder för ansökan om ogiltighetsförklaring: ett nationellt figurmärke som innehåller ordet ”mobile” för tjänster i klasserna 35, 39 och 42

Annulleringsenhetens beslut: avslag på ansökan om ogiltighetsförklaring

Överklagandenämndens beslut: bifall till överklagandet och återförvisande av ärendet till annulleringsenheten

Grunder:

åsidosättande av artikel 57.2 i förordning nr 207/2009 jämfört med regel 22.2 i förordning nr 2868/95;

–    åsidosättande av artikel 76.2 i förordning nr 207/2009;

–    åsidosättande av artikel 15.1 punkt a i förordning nr 207/2009,

–    åsidosättande av artikel 57.2 i förordning nr 207/2009 jämfört med regel 22.3 och 22.4 i förordning nr 2868/95;

–    åsidosättande av artikel 78.1 punkt f i förordning nr 207/2009;

–    åsidosättande av invändningen om att rättigheter missbrukats jämfört med artiklarna 56.1 punkt b och 54.2 i förordning nr 207/2009, och

åsidosättande av artikel 64.1 i förordning nr 207/2009