Language of document :

2012. november 7-én benyújtott kereset - ZZ és társai kontra Bizottság

(F-132/12. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperesek: ZZ és társai (képviselők: F. Di Gianni, G. Coppo ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

A felperesek családtagja - a Bizottság egy tisztviselője -, valamint házastársa meggyilkolásából eredő, a felperesek által elszenvedett nem vagyoni kár megtérítésére irányuló kérelem elutasításáról szóló határozat megsemmisítése

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésért felelős hatóság (KFH) 2012. július 26-án kelt, a felperesekkel 2012. július 31-én közölt határozatát;

a meggyilkolt tisztviselő örökösei által elszenvedett nem vagyoni kár megtérítésének jogcímén kötelezze a Bizottságot külön-külön az egyes örökösök részére 463 050 eurónak megfelelő összeg megfizetésére;

az első felperes által elszenvedett nem vagyoni kár megtérítésének jogcímén kötelezze a Bizottságot 308 700 eurónak az első felperes részére történő megfizetésére;

a második felperes által elszenvedett nem vagyoni kár megtérítésének jogcímén kötelezze a Bizottságot 308 700 eurónak a második felperes részére történő megfizetésére;

a harmadik felperes által elszenvedett nem vagyoni kár megtérítésének jogcímén kötelezze a Bizottságot 154 350 eurónak a harmadik felperes részére történő megfizetésére;

a negyedik felperes által elszenvedett nem vagyoni kár megtérítésének jogcímén kötelezze a Bizottságot 154 350 eurónak a negyedik felperes részére történő megfizetésére;

a meggyilkolt tisztviselő örökösei által e tisztviselő halálának idején elszenvedett nem vagyoni kár megtérítésének jogcímén kötelezze a Bizottságot külön-külön az egyes örökösök részére 574 000 eurónak megfelelő összeg megfizetésére;

kötelezze a Bizottságot az időközben esedékessé vált kiegyenlítő és késedelmi kamatok megfizetésére;

az alperest kötelezze a költségek viselésére.

____________