Language of document :

Acțiune introdusă la 2 noiembrie 2012 – ZZ/Parlamentul European

(Cauza F-130/12)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: B. Cortese și A. Salerno, avocați)

Pârât: Parlamentul European

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei prin care s-a refuzat acordarea alocației duble pentru copilul aflat în întreținere în temeiul articolului 67 alineatul (3) din statut

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei șefului Unității Drepturi Individuale din 4 august 2008 prin care dreptul reclamantului la acordarea alocației duble pentru copilul aflat în întreținere a fost supus condiției ca „ansamblul cheltuielilor specifice necesare potrivit naturii handicapului și care rămân în sarcina” reclamantului să fie mai mari de 333,19 euro pe lună, precum și a deciziei din 24 octombrie 2008 a șefului Unității Drepturi Individuale prin care s-a refuzat, în speță, acordarea alocației duble, astfel cum au fost confirmate după redeschiderea dosarului prin decizia șefului Unității Drepturi Individuale din 5 decembrie 2011, astfel cum aceasta a fost confirmată, la rândul său, prin decizia din 20 iulie 2012 a Secretarului General al Parlamentului European de respingere a reclamației reclamantului, notificată acestuia din urmă la 23 iulie 2012;obligarea Parlamentului European la plata cheltuielilor de judecată.