Language of document :

Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen avdelningen) av den 11 mars 2013 – Marcuccio mot kommissionen

(Mål F-131/12)

(Personalmål – Artikel 34.1 och 34.6 i rättegångsreglerna – Ansökan som ingetts per telefaxmeddelande inom fristen för talans väckande – Advokatens handskrivna namnteckning är inte likadan som den som finns på originalansökan vilken skickats per post – Talan har väckts för sent – Uppenbart att talan ska avvisas)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ombud: advokaten G. Cipressa)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att inte ersätta den skada som sökanden ska ha lidit till följd av sin pensionering samt en begäran om skadestånd.

Avgörande

Talan avvisas, då det är uppenbart att den inte kan prövas i sak.

Luigi Marcuccio ska bära sina rättegångskostnader.