Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 12 decembrie 2013 – Marenco/REA

(Cauza F-135/12)1

(Funcție publică – Agent temporar – Recrutare – Apel pentru exprimarea interesului REA/2011/TA/PO/AD 5 – Neînscriere pe lista de rezervă – Legalitatea procedurii de selecție – Stabilitatea compunerii comitetului de selecție)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Claudia Marenco (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: S. Rodrigues, A. Blot și A. Tymen, avocați)

Pârâtă: Agenția Executivă pentru Cercetare (REA) (reprezentanți: S. Payan-Lagrou, agent, B. Wägenbaur, avocat)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei de a nu o include pe reclamantă pe lista de rezervă a concursului REA/2011/TA/PO/AD 5

Dispozitivul

Anulează decizia din 12 martie 2012 comunicată prin e-mail doamnei Marenco, prin care comitetul de selecție al apelului pentru manifestarea interesului REA/2011/TA/PO/AD 5 a refuzat, după reexaminare, să înscrie numele doamnei Marenco pe lista rezervă la finalul procedurii de selecție.Agenția Executivă pentru Cercetare suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligată să suporte cheltuielile de judecată efectuate de doamna Marenco.