Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 12. decembra 2013 – Marenco proti REA

(Zadeva F-135/12)1

(Javni uslužbenci – Začasni uslužbenec – Zaposlovanje – Razpis za prijavo interesa REA/2011/TA/PO/AD 5 – Neuvrstitev na rezervni seznam – Zakonitost izbirnega postopka – Stalnost sestave izbirnega odbora)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Claudia Marenco (Bruselj, Belgija) (zastopniki: S. Rodrigues, A. Blot in A. Tymen, odvetniki)

Tožena stranka: Izvajalska agencija za raziskave (REA) (zastopnika: S. Payan-Lagrou, zastopnik, B. Wägenbaur, odvetnik)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe o neuvrstitvi tožeče stranke na rezervni seznam izbirnega postopka REA/2011/TA/PO/AD5.

Izrek

Odločba, ki je bila C. Marenco vročena z dopisom z dne 12. marca 2012 in s katero je izbirni odbor za razpis za prijavo interesa REA/2011/TA/PO/AD 5 po ponovnem pregledu zavrnil uvrstitev C. Marenco na rezervni seznam na podlagi izbirnega postopka, se razglasi za nično.Izvajalska agencija za raziskave nosi svoje stroške in stroške C. Marenco.