Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys 27.1.2014 – Loescher v. neuvosto

(Asia F-134/12)1

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Kolmannen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä.

____________

____________

1    EUVL C 26, 26.1.2013, s. 74.