Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék 2014. január 27-i végzése – Loescher kontra Tanács

(F-134/12. sz. ügy)1

Az eljárás nyelve: francia

A harmadik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.

____________

____________

1 HL C 26., 2013.01.26., 74. o.