Language of document :

2014 m. sausio 27 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Loescher prieš Tarybą

(Byla F-134/12)1

Proceso kalba: prancūzų

Trečiosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

____________

1 OL C 26, 2013 1 26, p. 74.