Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 27 januari 2014 – Loescher / Raad

(Zaak F-134/12)1

Procestaal: Frans

De president van de Derde kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

____________

1     PB C 26 van 26.1.2013, blz. 74.