Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Audiencia provincial de Tarragona, Sección cuarta (Spania) la 14 aprilie 2016 – Ministerio Fiscal

(Cauza C-207/16)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Audiencia provincial de Tarragona, Sección cuarta (Spania)

Partea din procedura principală

Ministerio Fiscal

Întrebările preliminare

Caracterul suficient de grav al infracțiunilor, drept criteriu care justifică ingerința în drepturile fundamentale consacrate la articolele 7 și 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene1 , poate fi identificat luând în considerare exclusiv pedeapsa care poate fi impusă cu privire la infracțiunea anchetată sau este necesar, în plus, să se identifice, în cadrul comportamentului infracțional, anumite grade de afectare a intereselor juridice individuale și/sau colective?

După caz, în situația în care determinarea gravității infracțiunii doar în funcție de pedeapsa aplicabilă ar fi conformă cu principiile constitutive ale Uniunii, aplicate de Curte în Hotărârea din 8 aprilie 2014 [cauzele conexate C-293/12, Digital Rights Ireland, și C-594/12, Seitlinger și alții] ca standarde de control strict al directivei2 , care ar trebui să fie acest prag minim al gravității? Acesta ar fi compatibil cu o prevedere generală privind o limită de 3 ani de închisoare?

____________

1 Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (JO C 326, p. 391).

2 Directiva 2006/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 privind păstrarea datelor generate sau prelucrate în legătură cu furnizarea serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului sau de rețele de comunicații și de modificare a Directivei 2002/58/CE (JO L 105, p. 54, Ediție specială, 13/vol. 53, p. 51).