Language of document :

Kanne 26.6.2006 - Lebedef-Caponi v. komissio

(Asia F-71/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Maddalena Lebedef-Caponi (Senningerberg, Luxemburg) (edustaja: asianajaja F. Frabetti)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Kantajan vaatimukset

kantajan urakehitystä koskeva arviointikertomus ajanjaksolta 1.1.2004-31.12.2004 on kumottava

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kolmeen kanneperusteeseen, jotka perustuvat:

ensinnäkin henkilöstön edustukseen liittyviä tehtäviä hoitavia henkilöitä koskevien henkilöstösääntöjen 43 artiklan yleisten täytäntöönpanosäännösten rikkomiseen, luottamuksensuojan periaatteen loukkaamiseen ja "patere legem quam ipse fecisti" -säännön rikkomiseen

toiseksi mielivaltaisen menettelyn kieltoa koskevan periaatteen ja vallan väärinkäytön kieltoa koskevan periaatteen loukkaamiseen sekä perusteluvelvollisuuden laiminlyöntiin ja puolustautumisoikeuksien loukkaamiseen

kolmanneksi huolenpitovelvollisuuden laiminlyöntiin.

____________