Language of document :

Tožba, vložena 19. junija 2006 - Longinidis proti Cedefop

(Zadeva F-74/06)

Jezik postopka: grščina

Stranki

Tožeča stranka: Pavlos Longinidis (Solun, Grčija) (zastopnika: N. Korogiannakis in N. Keramidas avocats)

Tožena stranka: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop)

Predlogi tožeče stranke

za nično naj se razglasi odločba direktorata Cedefopa z dne 30. novembra 2005, s katero se prekinja pogodba tožeče stranke o zaposlitvi za nedoločen čas;

za nično naj se razglasi odločba direktorata Cedefopa z dne 10. marca 2006, s katero se zavrne predlog tožeče stranke za odložitev izvršitve zgoraj navedene odločbe;

za nično naj se razglasi odločba direktorata Cedefopa z dne 9. decembra 2005, s katero se tožečo stranko z delovnega mesta vodje pravne službe in pogodbenega poslovanja ("vodja pravne službe in pogodbenega poslovanja") premesti na nižje delovno mesto svetovalca Cedefopa;

za nično naj se razglasi odločba z dne 24. maja 2006, s katero je komisija za pritožbe Cedefopa zavrnila pritožbo tožeče stranke z zahtevo za ugotovitev ničnosti treh zgoraj navedenih odločb in ki vsebuje obrazložitev organa pristojnega za imenovanje (OPI), glede odpovedi pogodbe o zaposlitvi tožeče stranke;

za nično naj se razglasi odločba z dne 11. novembra 2005, s katero je direktorat Cedefopa spremenil sestavo komisije za pritožbe;

za nično naj se razglasi odločba z dne 14. novembra 2005, s katero je komisija za pritožbe Cedefopa spremenila Poslovnik;

za nično naj se razglasi odločba komisije za pritožbe Cedefopa z dne 10. marca 2006 o zavrnitvi pritožbe tožeče stranke z zahtevo za razglasitev ničnosti zgoraj navedenih odločb z dne 11. novembra 2005 in z dne14. novembra;

za nično naj se razglasi odločba direktorata Cedefopa z dne 28. aprila 2006 o zavrnitvi predloga tožeče stranke za odstavitev namestnika direktorja Cedefopa z mesta vodje upravne poizvedbe o slednjem in tožeči stranki;

za nično naj se razglasi odločba komisije za pritožbe Cedefopa z dne 9. marca 2006 o pritožbi zastopnika Cedefopa, če ta odločba vpliva na ugled tožeče stranke in na njeno poklicno integriteto;

Cedefopu naj se naloži povračilo finančne škode tožeče stranke - enaka osnovni plači, dodatkom k plači in pokojninskim pravicam - povzročene z zgoraj navedeno odločbo z dne 30. novembra 2005;

Cedefopu naj se naloži plačilo 50.000 evrov tožeči stranki za nepremoženjsko škodo, nastalo z zgoraj navedenima odločbama z dne 30. novembra 2005 in 9. marca 2006;

Cedefopu naj se naloži plačilo simbolnega zneska enega evra tožeči stranki za nepremoženjsko škodo nastalo z zgoraj navedeno odločbo z dne 11. novembra 2005;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene navedbe

Direktorica Cedefopa je z odločbo z dne 30. novembra 2005 prekinila pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas med tožečo stranko in Cedefopom. Tožeča stranka meni, da je bila s to odločbo prekoračeno pooblastilo OPI-ja za odločanje po prostem preudarku in da gre za zlorabo pooblastil, kršitev pravic do obrambe, pravice biti slišan in za protislovno obrazložitev.

Tožeča stranka meni, da iz obrazložitev OPI-ja, danih v okviru preizkusa upravne pritožbe izhaja, da je razlog odpusta predlog tožeče stranke, podan avgusta 2005, da se ne podaljša pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas zaposlene, kateri je bila tožeča stranka nadrejena. Po podaljšanju pogodb zaposlenim, ki vodijo Cedefop, naj bi OPI ponovno zaposlil in odpustil tožečo stranko. OPI naj bi to odločbo sprejel na podlagi zmotne presoje okoliščin in odločba o odpustitvi tožeče stranke naj bi bila očitno v nasprotju z interesom službe.

Dalje, tožeča stranka zatrjuje, da se s preostalimi odločbami krši notranja postopkovna pravila Cedefopa, kot so določila o komisiji za pritožbe, določila o upravnih poizvedbah in disciplinskih postopkih.

Tožeča stranka ravno tako zahteva plačilo odškodnine za nezakonito odpoved svoje pogodbe. Nazadnje zahteva, da ji Cedefop plača odškodnino na podlagi pravil o nepogodbeni odgovornosti organov Skupnosti, in sicer zaradi domnevnega škodovanja njeni osebnosti in poklicnemu ugledu, z nastalo odločbo o odpovedi in z vsebino odločbe, ki jo je komisija za pritožbe sprejela po pritožbi zgoraj navedene zaposlene.

____________