Language of document :

Kanne 17.7.2006 - Alessandro Lofaro v. Euroopan yhteisöjen komissio

(Asia F-75/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Alessandro Lofaro (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja J.-L. Laffineur)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

28.9.2005 tehty päätös kantajan irtisanomisesta hänen koeaikansa päätteeksi sekä koeaikaa koskeva arviointikertomus, johon kyseinen päätös perustuu, on kumottava

palvelukseenottoa koskevien sopimusten tekemiseen valtuutetun viranomaisen 31.5.2005 tekemä päätös kantajan valituksen hylkäämisestä on tarvittaessa kumottava

vastaaja on velvoitettava korvaamaan kantajalle tämän kärsimästä vahingosta korvaus, jonka suuruudeksi on kohtuudella arvioitava 85 473 euroa aineellisesta vahingosta ja 50 000 euroa, ellei oikeudenkäynnin kuluessa tapahtuvasta korvaussumman korottamisesta tai alentamisesta muuta johdu

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja, joka on komission entinen väliaikainen toimenhaltija, otettiin 16.9.2004 alkaen palvelukseen lähtökohtaisesti 15.9.2009 saakka sellaisen sopimuksen perusteella, johon muihin toimenhaltijoihin sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 14 artiklan mukaisesti sisältyi koeaikaa koskeva määräys. Kantajan ensimmäinen arviointikertomus oli kielteinen, mikä johti hänen koeaikansa pidentämiseen kuudella kuukaudella, ja myös toinen arviointikertomus oli kielteinen, mikä johti siihen, että vastaaja irtisanoi kyseisen sopimuksen.

Kantaja väittää kanteessaan, että vastaaja on tehnyt ilmeisiä arviointivirheitä, koska se on yhtäältä tukeutunut paikkansapitämättömiin tosiseikkoihin ja tulkinnut tosiseikkoja virheellisesti ja toisaalta koska se on arvostellut kantajaa sellaisista ongelmista, joita ei voinut lukea kantajan syyksi.

Kantajan mukaan vastaaja on lisäksi loukannut sellaisia yleisiä periaatteita, joilla taataan oikeus arvokkuuteen ja puolustautumiseen, sekä esittänyt aiheetonta arvostelua.

Kantaja väittää lopuksi, että koska vastaaja ei ole saattanut arviointikertomusta päätökseen viimeistään kuukautta ennen koeajan päättymistä, se on loukannut muihin toimenhaltijoihin sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 14 artikla.

____________