Language of document :

Tožba, vložena 17. julija 2006 - Lofaro proti Komisiji

(Zadeva F-75/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Alessandro Lofaro (Bruselj, Belgija) (zastopnik: J.-L. Laffineur, avocat)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

razglasitev ničnosti odločbe z dne 28. septembra 2005 o odpustitvi tožeče stranke po izteku poskusne dobe in poročila o poskusni dobi, na katerem ta odločba temelji;

po potrebi razglasitev ničnosti odločbe organa, pooblaščenega za sklepanje pogodb o zaposlitvi (OPSP), z dne 31. marca 2005 o zavrnitvi pritožbe tožeče stranke;

naložitev toženi stranki, da plača tožeči stranki odškodnino, ocenjeno ex aequo et bono na 85.473 evrov za nastalo premoženjsko škodo in 50.000 evrov za utrpelo nepremoženjsko škodo, s pridržkom povečanja ali zmanjšanja tekom postopka;

naložitev plačila stroškov Komisiji Evropskih skupnosti.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka, nekdanji začasni uslužbenec Komisije, je bila zaposlena za obdobje od 16. septembra 2004 do 15. septembra 2009 na podlagi pogodbe, ki je v skladu s členom 14 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev (PZDU) določala šestmesečno poskusno dobo. Po prvem negativnem ocenjevalnem poročilu, podaljšanju poskusne dobe za šest mesecev in drugem negativnem ocenjevalnem poročilu je tožena stranka navedeno pogodbo prekinila.

Tožeča stranka v tožbi zatrjuje, da je tožena stranka kršila pooblastilo za odločanje po prostem preudarku, ker naj bi se, na eni strani, opirala na netočna dejstva ali dala napačno razlago dejstev, in na drugi strani, naj bi tožeči stranki očitale težave, odgovornost za katere ji ni bilo mogoče pripisati.

Poleg tega tožeča stranka meni, da naj bi tožena stranka kršila splošna načela, ki zagotavljajo pravico do dostojanstva in obrambe ter podala nepotrebne kritike.

Nazadnje tožeča stranka zatrjuje, da naj bi tožena stranka, ker ocenjevalnega poročila ni zaključila najkasneje mesec dni pred iztekom poskusne dobe, kršila člen 14 PZDU.

____________