Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 24. april 2008 - Longinidis mod Cedefop

(Sag F-74/06) 1

(Personalesag - midlertidigt ansatte - omplacering - klageudvalg - sammensætning og forretningsorden - illoyal optræden - afskedigelse - begrundelse - åbenbart urigtigt skøn - magtfordrejning)

Processprog: græsk

Parter

Sagsøger: Pavlos Longinidis (Panorama, Grækenland) (ved avocats N. Korogiannakis og N. Keramidas)

Sagsøgt: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) (ved M. Fuchs, som befuldmægtiget, bistået af avocat P. Anestis)

Sagens genstand

Dels påstand om annullation af den afgørelse, som ledelsen for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) traf om at bringe sagsøgerens tidsubegrænsede ansættelseskontrakt til ophør, samt af en række afgørelser vedrørende bl.a. Cedefop's klageudvalg, dels en påstand om erstatning.

Konklusion

Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse frifindes, da søgsmålet delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 237 af 30.9.2006, s. 15.