Language of document :

Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 28. oktobra 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen – Nemčija) – BY, CZ/Bundesrepublik Deutschland

(Zadeva C-321/19)1

(Predhodno odločanje – Direktiva 1999/62/ES – Direktiva 2006/38/ES – Cestne pristojbine za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila – Člen 7(9) – Člen 7a(1) in (2) – Cestnine – Načelo povračila stroškov infrastrukture – Stroški infrastrukture – Stroški obratovanja – Stroški prometne policije – Prekoračitev stroškov – Neposredni učinek – Naknadna utemeljitev previsoke cestninske stopnje – Časovna omejitev učinkov sodbe)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: BY, CZ

Tožena stranka: Bundesrepublik Deutschland

Izrek

Člen 7(9) Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 1999/62/ES z dne 17. junija 1999 o cestnih pristojbinah za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2006/38/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006, je treba razlagati tako, da stroški prometne policije niso zajeti s pojmom „stroški obratovanja“ v smislu te določbe.

Člen 7(9) Direktive 1999/62, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2006/38, je treba razlagati tako, da nasprotuje temu, da ponderirane povprečne cestnine presegajo stroške infrastrukture zadevnega infrastrukturnega omrežja za 3,8 % ali 6 %, zaradi nezanemarljivih napak pri izračunu ali upoštevanja stroškov, ki niso zajeti s pojmom „stroški infrastrukture“ v smislu te določbe.

Posameznik se lahko pred nacionalnimi sodišči neposredno sklicuje na obveznost upoštevanja le stroškov infrastrukture iz člena 7(9) Direktive 1999/62, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2006/38, ki jo določata ta določba ter člen 7a(1) in (2) te direktive, proti državi članici, če ta ni spoštovala te obveznosti ali jo je nepravilno prenesla.

Direktivo 1999/62, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2006/38, ob upoštevanju točke 138 sodbe z dne 26. septembra 2000, Komisija/Avstrija (C-205/98, EU:C:2000:493), je treba razlagati tako, da nasprotuje temu, da je previsoka cestninska stopnja naknadno utemeljena z novim izračunom stroškov infrastrukture, nastalim v okviru sodnega postopka.

____________

1 UL C 220, 1.7.2019.