Language of document :

A Tribunalul Sibiu (Románia) által 2013. február 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Silvia Georgiana Câmpean kontra Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Mediaș, Administrația Fondului pentru Mediu

(C-97/13. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunalul Sibiu

Az alapeljárás felei

Felperes: Silvia Georgiana Câmpean

Alperes: Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Mediaș, Administrația Fondului pentru Mediu

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Ellentétes-e az EUMSZ 110. cikk rendelkezéseivel a 9/2012. sz. törvénnyel bevezetett szabályozás, és az valóban nyilvánvalóan hátrányosan megkülönböztető intézkedésnek minősül-e?

Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 110. cikket, hogy azzal ellentétes a 9/2012. sz. törvénnyel bevezetett, a gépjárműveket terhelő környezetszennyezési adót előíró szabályozás (eredeti változatában), amennyiben ezt az adóügyi intézkedés oly módon alakítja ki, hogy az visszatart a más tagállamokban vásárolt használt járműveknek az említett tagállamban való forgalomba helyezésétől, anélkül azonban, hogy visszatartana a belföldi piacon jelenlévő, ugyanolyan életkorú és használtsági fokú használt járművek megvásárlásától?

____________