Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunalul Sibiu (Roemenië) op 27 februari 2013 - Silvia Georgiana Câmpean / Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Mediaș, Administrația Fondului pentru Mediu

(Zaak C-97/13)

Procestaal: Roemeens

Verwijzende rechter

Tribunalul Sibiu

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Silvia Georgiana Câmpean

Verwerende partijen: Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Mediaș, Administrația Fondului pentru Mediu

Prejudiciële vragen

Zijn de bepalingen van Legea nr. 9/2012 onverenigbaar met artikel 110 VWEU doordat zij daadwerkelijk een kennelijk discriminerende maatregel invoeren?

Dient artikel 110 VWEU aldus te worden uitgelegd dat het in de weg staat aan de bepalingen van Legea nr. 9/2012 (in de aanvankelijke versie ervan) waarbij [in Roemenië] een heffing op de vervuilende emissies van motorvoertuigen is ingevoerd, indien deze belastingmaatregel zo is vastgesteld dat het in het verkeer brengen in deze lidstaat van in andere lidstaten gekochte tweedehands voertuigen hierdoor wordt ontmoedigd, zonder echter de aankoop op de binnenlandse markt van even oude tweedehands voertuigen met dezelfde slijtage te ontmoedigen?

____________