Language of document :

Unionin tuomioistuimen määräys (suuri jaosto) 3.2.2014 (Tribunalul Sibiun ja Curtea de Apel Bucureştin (Romania) esittämät ennakkoratkaisupyynnöt) – Silvia Georgiana Câmpean v. Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Mediaş ja Administraţia Fondului pentru Mediu (C-97/13), sekä Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Alexandria v. George Ciocoiu (C-214/13)

(Yhdistetyt asiat C-97/13 ja C-214/13)1

(Ennakkoratkaisupyyntö – Sisäinen verotus – SEUT 110 artikla – Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnin yhteydessä kannettava ympäristövero – Veron neutraalisuus maahantuotujen käytettyjen moottoriajoneuvojen ja kotimaan markkinoilla jo olevien samankaltaisten ajoneuvojen välillä)

Oikeudenkäyntikieli: romania

Ennakkoratkaisua pyytäneet tuomioistuimet

Tribunalul Sibiu ja Curtea de Apel Bucureşti

Asianosaiset

Kantajat: Silvia Georgiana Câmpean (C-97/13), Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Alexandria (C-214/13)

Vastaajat: Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Mediaş ja Administraţia Fondului pentru Mediu (C-97/13) sekä George Ciocoiu (C-214/13)

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö – Tribunalul Sibiu ja Curtea de Apel Bucureşti – Päästövero, joka kannetaan moottoriajoneuvoista niiden ensirekisteröinnin yhteydessä tai omistusoikeuden ensikirjaamisen yhteydessä – Sellaisten ajoneuvojen vapauttaminen, joiden osalta on maksettu aikaisempia veroja – Viimeksi mainittuja ajoneuvoja koskeva mahdollisuus saada oikeusteitse palautusta niiden osalta maksetuista veroista – Tilanne, jossa muista jäsenvaltioista ostettujen käytettyjen ajoneuvojen käyttöönotosta tulee mahdollisesti vähemmän houkuttelevaa – Kansallisen säännöstön yhteensopivuus SEUT 110 artiklan kanssa

Määräysosa

SEUT 110 artiklaa on tulkittava siten, että se on esteenä pääasioissa kyseessä olevalla kansallisella säännöstöllä perustetun ja sitten rajoitetun kaltaiselle verojärjestelmälle, jolla jäsenvaltio kantaa moottoriajoneuvoista ympäristöveroa, josta on säädetty siten, että se tekee vähemmän houkuttelevaksi ottaa tässä jäsenvaltiossa käyttöön muista jäsenvaltioista ostettuja käytettyjä ajoneuvoja muttei tee samanikäisten ja yhtä kuluneiden käytettyjen ajoneuvojen ostamista kotimaan markkinoilta vähemmän houkuttelevaksi.

____________

1 EUVL C 129, 4.5.2013.

EUVL C 189, 29.6.2013.