Language of document :

A Bíróság (nagytanács) 2014. február 3-i végzése (a Tribunalul Sibiu, Curtea de Apel Bucureşti [Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Silvia Georgiana Câmpean kontra Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Mediaş, Administraţia Fondului pentru Mediu (C-97/13. sz. ügy), Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Alexandria kontra George Ciocoiu (C‑214/13. sz. ügy)

(C-97/13. sz. és C-214/13. sz. egyesített ügyek)1

(Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Belső adók – EUMSZ 110. cikk – A gépjárművek első nyilvántartásba vételekor kivetett környezetszennyezési adó – A behozott használt gépjárművek és a belföldi piacon már jelen lévő hasonló járművek közötti adósemlegesség)

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunalul Sibiu, Curtea de Apel Bucureşti

Az alapeljárás felei

Felperesek: Silvia Georgiana Câmpean (C-97/13. sz. ügy), Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Alexandria (C‑214/13. sz. ügy)

Alperesek: Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Mediaş, Administraţia Fondului pentru Mediu (C-97/13. sz. ügy), George Ciocoiu (C‑214/13. sz. ügy)

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Tribunalul Sibiu, Curtea de Apel Bucureşti – A használt gépjárműveket első nyilvántartásba vételükkor vagy a tulajdonjog első átírásakor terhelő környezetszennyezési adó – A korábbi adókötelezettségek alá tartozó járművek mentesítése – Ezen utóbbi járművekre vonatkozó azon lehetőség, hogy bírósági úton vissza lehessen téríttetni a megfizetett adót – A más tagállamokban vásárolt használt gépjárművek forgalomba helyezésétől való esetleges visszatartás – A nemzeti szabályozásnak az EUMSZ 110. cikkel való összeegyeztethetősége

Rendelkező rész

Az EUMSZ 110. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan adózási rendszer, mint az alapügyekben vitatott nemzeti szabályozás által létrehozott, majd leírt adózási rendszer, amely által valamely tagállam olyan környezetszennyezési adóval sújtja a gépjárműveket, amelyet oly módon alakítottak ki, hogy az visszatart a más tagállamokban vásárolt használt járműveknek az e tagállamban való forgalomba helyezésétől, anélkül azonban, hogy visszatartana a belföldi piacon jelenlévő, ugyanolyan életkorú és használtsági fokú használt járművek megvásárlásától.

____________

1 HL C 129.., 2013.5.4.

HL C 189., 2013.6.29.