Language of document :

Sklep Sodišča (veliki senat) z dne 3. februarja 2014 (predloga za sprejetje predhodne odločbe Tribunalul Sibiu, Curtea de Apel Bucureşti - Romunija) – Silvia Georgiana Câmpean proti Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Mediaş, Administraţia Fondului pentru Mediu (C-97/13), Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Alexandria proti Georgeju Ciocoiuju (C-214/13)

(Združeni zadevi C-97/13 in C-214/13)1

(Predhodno odločanje – Notranji davki – Člen 110 PDEU – Okoljska dajatev za onesnaževanje, ki se pobira ob prvi registraciji motornih vozil – Davčna nevtralnost med uvoženimi rabljenimi motornimi vozili in podobnimi vozili, ki so že na nacionalnem trgu)

Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Tribunalul Sibiu, Curtea de Apel Bucureşti

Stranke

Tožeči stranki: Silvia Georgiana Câmpean (C-97/13), Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Alexandria (C-214/13)

Toženi stranki: Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Mediaş, Administraţia Fondului pentru Mediu (C-97/13), George Ciocoiu (C‑214/13)

Predmet

redlog za sprejetje predhodne odločbe – Tribunalul Sibiu, Curtea de Apel București – Dajatev za onesnaževanje z emisijami, ki jo je treba plačati za motorna vozila ob njihovi prvi registraciji ali ob prvem vpisu lastninske pravice v register – Odstopanje za vozila, ki so predmet predhodnih dajatev – Možnost sodne izterjave dajatev, ki so bile plačane za ta vozila – Morebitno odvračanje od uporabe rabljenih vozil, ki so bila kupljena v drugih državah članicah – Skladnost nacionalne ureditve s členom 110 PDEU

Izrek

Člen 110 PDEU je treba razlagati tako, da nasprotuje sistemu obdavčitve, kakršen je bil uveden in nato omejen z nacionalno ureditvijo v sporih o glavni stvari, s katerim država članica motorna vozila obdavči z dajatvijo za onesnaževanje, ki je zasnovana tako, da odvrača od uporabe rabljenih vozil, kupljenih v drugih državah članicah, v tej državi članici, vendar ne da bi odvračala od nakupa enako starih in enako rabljenih vozil na nacionalnem trgu.

____________

1     UL C 129, 4.5.2013.

    UL C 189, 29.6.2013.