Language of document :

A Törvényszék (első tanács) T-318/19. sz., Thunus és társai kontra EBB ügyben 2020. december 2-án hozott ítélete ellen Vincent Thunus, Jaime Barragán, Marc D’hooge, Alexandra Felten, Christophe Nègre, Patrick Vanhoudt által 2021. február 12-én benyújtott fellebbezés

(C-91/21. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbezők: Vincent Thunus, Jaime Barragán, Marc D’hooge, Alexandra Felten, Christophe Nègre, Patrick Vanhoudt (képviselő: L. Levi ügyvéd)

A másik fél az eljárásban: Európai Beruházási Bank

A fellebbezők kérelmei

A Bíróság helyezze hatályon kívül a Törvényszék 2020. december 2-i T-318/19. sz. ítéletét;

Következésképpen a Bíróság ítélje meg a felperesek részére az elsőfokú eljárásban előadott kérelmeik szerinti juttatásokat, ebből kifolyólag:

Nyilvánítsa a jelen keresetet elfogadhatónak és megalapozottnak, beleértve az abban szereplő jogellenességi kifogást is;

Következésképpen:

Semmisítse meg a felperesek 2019. február havi illetményelszámolásában szereplő határozatot, amely az alapilletmény éves kiigazítását a 2019. évre 0,8%-ban határozta meg, és ebből kifolyólag semmisítse meg a későbbi illetményelszámolásokban szereplő hasonló határozatokat

Ebből kifolyólag kötelezze az alperest vagyoni kártérítés címén a következők megfizetésére: (i) a 2019-re vonatkozó éves kiigazítás alkalmazásának megfelelő illetménykülönbözet, vagyis a 2019. január 1-jétől 2019. december 31-ig terjedő időszak vonatkozásában 1,2%-os emelés; (ii) a 2018. januárjától kezdődően fizetendő illetmények összegére gyakorolt, abból eredő következményeknek megfelelő illetménykülönbözet, hogy a 2019. év vonatkozásában a 0,8%-os éves kiigazítást alkalmazzák, (iii) az esedékes illetménykülönbözetek után az esedékes összegek teljes megfizetéséig járó késedelmi kamat, amelynek mértékét az Európai Központi Bank által a fő refinanszírozási műveletekre megállapított, az érintett időszakban irányadó, három százalékponttal növelt kamatláb alapján kell számítani;

A Bíróság az alperest kötelezze az összes költség viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az aktus kibocsátójára vonatkozó hatásköri szabályok megsértése – A belső szabályzat 18. cikkének megsértése – Az ügy iratainak elferdítése – Az indokolási kötelezettségének a bíró általi megsértése

A testülettel való konzultációhoz való jog megsértése – Az ügy iratainak elferdítése

Az indokolási kötelezettség megsértése – Az ügy iratainak elferdítése – Az indokolási kötelezettségének a bíró általi megsértése

A gondossági kötelezettség és az arányosság elvének megsértése

____________