Language of document :

Sag anlagt den 17. august 2017 – Europa-Kommissionen mod Den Italienske Republik

(Sag C-498/17)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved G. Gattinara og E. Sanfrutos Cano, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Den Italienske Republik

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Den Italienske Republik har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 14, litra b), andet punktum, og artikel 14, litra c), i Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald (EFT 1999, L 182, s. 1), idet den ikke har truffet alle de foranstaltninger, som er nødvendige for snarest muligt i overensstemmelse med dette direktivs artikel 7, litra g), og artikel 13 at nedlukke de deponeringsanlæg, som ikke har fået tilladelse til fortsat drift i overensstemmelse med artikel 8, eller idet den ikke har truffet de foranstaltninger, som er nødvendige med henblik på at sikre, at de deponeringsanlæg, som har fået tilladelse til fortsat drift, opfylder kravene i direktivet med forbehold for kravene i bilag I, punkt 1, til dette direktiv med hensyn til deponeringsanlæggene: 1) Avigliano (Loc. Serre Le Brecce); 2) Ferrandina (Loc. Venita); 3) Genzano di Lucania (Loc. Matinella); 4) Latronico (Loc. Torre); 5) Lauria (Loc. Carpineto); 6) Maratea (Loc. Montescuro); 7) Moliterno (Loc. Tempa La Guarella); 8) Potenza (Loc. Montegrosso-Pallareta: deponeringsanlæg, hvis nedlukning var fastsat til september 2016); 9) Potenza (Loc. Montegrosso-Pallareta), deponeringsanlæg erklæret for aldrig at have været i brug; 10) Rapolla (Loc. Albero in Piano); 11) Roccanova (Loc. Serre); 12) Sant’Angelo Le Fratte (Loc. Farisi); 13) Campotosto (Loc. Reperduso); 14) Capistrello (Loc. Trasolero); 15) Francavilla (Valle Anzuca); 16) L’Aquila (Loc. Ponte delle Grotte); 17) Andria (D’Oria G.& C. s.n.c); 18) Canosa (CO.BE.MA); 19) Bisceglie (CO.GE.SER); 20) Andria (F.lli Acquaviva); 21) Trani (BAT-Igea s.r.l.); 22) Torviscosa (Società Caffaro).

Det fastslås, at Den Italienske Republik har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 14, litra b), andet afsnit, i Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald, idet den ikke har truffet alle de foranstaltninger, som er nødvendige for snarest muligt i overensstemmelse med direktivets artikel 7, litra g), og artikel 13 at nedlukke de deponeringsanlæg, som ikke har fået tilladelse til fortsat drift i overensstemmelse med samme direktivs artikel 8 med hensyn til deponeringsanlæggene: 23) Atella (Loc. Cafaro); 24) Corleto Perticara (Loc. Tempa Masone); 25) Marsico Nuovo (Loc. Galaino); 26) Matera (Loc. La Martella); 27) Pescopagano (Loc. Domacchia); 28) Rionero in Volture (Loc. Ventaruolo); 29) Salandra (Loc. Piano del Governo); 30) San Mauro Forte (Loc. Priati); 31) Senise (Loc. Palomabara); 32) Tito (Loc. Aia dei Monaci); 33) Tito (Loc. Valle del Forno); 34) Capestrano (Loc. Tirassegno); 35) Castellalto (Loc. Colle Coccu); 36) Castelvecchio Calvisio (Loc. Termine); 37) Corfinio (Loc. Cannucce); 38) Corfinio (Loc. Case querceto); 39) Mosciano S. Angelo (Loc. Santa Assunta); 40) S. Omero (Loc. Ficcadenti); 41) Montecorvino Pugliano (Loc. Parapoti); 42) San Bartolomeo in Galdo (Loc. Serra Pastore); 43) Trivigano (ex Cava Zof); 44) Torviscosa (Loc. La Valletta).

Den Italienske Republik tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Artikel 14 i Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald regulerer situationen for såkaldte »bestående« anlæg, dvs. sådanne anlæg, som allerede var godkendt eller i drift inden den16. juli 2001, der var fristen for gennemførelse af direktivet i national ret i henhold til dettes artikel 18, stk. 1. Hvad angår disse deponeringsanlæg fastsætter det nævnte direktivs artikel 14, at medlemsstatens kompetente myndigheder inden den 16. juli 2009 på grundlag af en godkendt overgangsplan enten giver tilladelse til det arbejde, der er nødvendigt for at opfylde kravene i direktivet [artikel 14, litra c)], eller nedlukker deponeringsanlægget [artikel 14, litra b), andet punktum].

Ifølge Kommissionen fremgår det af de oplysninger, som Den Italienske Republik har fremlagt under den administrative procedure, at ingen af disse forpligtelser er blevet opfyldt med hensyn til 44 bestående deponeringsanlæg, og Den Italienske Republik har dermed hvad angår disse anlæg ikke opfyldt sine forpligtelser i henhold til artikel 14, litra b), andet punktum, og artikel 14, litra c), i direktiv 1999/31/EF.

____________