Language of document :

17. augustil 2017 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Itaalia Vabariik

(kohtuasi C-498/17)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: G. Gattinara ja E. Sanfrutos Cano)

Kostja: Itaalia Vabariik

Hageja nõuded

Hageja palub Euroopa Kohtul:

tuvastada, et kuna Itaalia Vabariik ei ole kooskõlas nõukogu 26. aprilli 1999. aasta direktiivi 1999/31/EÜ prügilate kohta (ELT L 182, lk 1; ELT eriväljaanne 15/04, lk 228) artikli 7 punktiga g ja artikliga 13 võtnud kõiki vajalikke meetmeid niisuguste prügilate võimalikult kiireks sulgemiseks, mis ei ole vastavalt selle direktiivi artiklile 8 saanud tegutsemise jätkamiseks prügilaluba, või kuna ta ei ole võtnud kõiki vajalikke meetmeid tagamaks niisuguste prügilate vastavuse selle direktiivi nõuetele, mis on saanud tegutsemise jätkamiseks prügilaloa, arvestades selle direktiivi I lisa punktis 1 sätestatud tingimusi, on ta rikkunud selle direktiivi artikli 14 punkti b teisest lausest ja artikli 14 punktist c tulenevaid kohustusi seoses järgmiste prügilatega: 1) Avigliano (Loc. Serre Le Brecce), 2) Ferrandina (Loc. Venita), 3) Genzano di Lucania (Loc. Matinella), 4) Latronico (Loc. Torre), 5) Lauria (Loc. Carpineto), 6) Maratea (Loc. Montescuro), 7) Moliterno (Loc. Tempa La Guarella), 8) Potenza (Loc. Montegrosso-Pallareta: prügila, mille sulgemine oli ette nähtud 2016. aasta septembris), 9) Potenza (Loc. Montegrosso-Pallareta), prügila, mida väidetavalt ei ole kunagi kasutusse võetud, 10) Rapolla (Loc. Albero in Piano), 11) Roccanova (Loc. Serre), 12) Sant’Angelo Le Fratte (Loc. Farisi), 13) Campotosto (Loc. Reperduso), 14) Capistrello (Loc. Trasolero), 15) Francavilla (Valle Anzuca), 16) L’Aquila (Loc. Ponte delle Grotte), 17) Andria (D’Oria G.& C. s.n.c), 18) Canosa (CO.BE.MA), 19) Bisceglie (CO.GE.SER), 20) Andria (F.lli Acquaviva), 21) Trani (BAT-Igea s.r.l.), 22) Torviscosa (Società Caffaro);

tuvastada, et kuna Itaalia Vabariik ei ole kooskõlas nõukogu 26. aprilli 1999. aasta direktiivi 1999/31/EÜ prügilate kohta artikli 7 punktiga g ja artikliga 13 võtnud kõiki vajalikke meetmeid niisuguste prügilate võimalikult kiireks sulgemiseks, mis ei ole vastavalt selle direktiivi artiklile 8 saanud tegutsemise jätkamiseks prügilaluba, on ta rikkunud selle direktiivi artikli 14 punkti b teisest lausest tulenevaid kohustusi seoses järgmiste prügilatega: 23) Atella (Loc. Cafaro), 24) Corleto Perticara (Loc. Tempa Masone), 25) Marsico Nuovo (Loc. Galaino), 26) Matera (Loc. La Martella), 27) Pescopagano (Loc. Domacchia), 28) Rionero in Volture (Loc. Ventaruolo), 29) Salandra (Loc. Piano del Governo), 30) San Mauro Forte (Loc. Priati), 31) Senise (Loc. Palomabara), 32) Tito (Loc. Aia dei Monaci), 33) Tito (Loc. Valle del Forno), 34) Capestrano (Loc. Tirassegno), 35) Castellalto (Loc. Colle Coccu), 36) Castelvecchio Calvisio (Loc. Termine), 37) Corfinio (Loc. Cannucce), 38) Corfinio (Loc. Case querceto), 39) Mosciano S. Angelo (Loc. Santa Assunta), 40) S. Omero (Loc. Ficcadenti), 41) Montecorvino Pugliano (Loc. Parapoti), 42) San Bartolomeo in Galdo (Loc. Serra Pastore), 43) Trivigano (ex Cava Zof), 44) Torviscosa (Loc. La Valletta);

mõista kohtukulud välja Itaalia Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Nõukogu 26. aprilli 1999. aasta direktiivi 1999/31/EÜ prügilate kohta artikkel 14 reguleerib „olemasolevate“ prügilate olukorda, st nende prügilate olukorda, mis olid seisuga 16. juuli 2001 – kuupäev, mil direktiiv 1999/31/EÜ oleks pidanud olema siseriiklikku õigusesse üle võetud vastavalt selle direktiivi artikli 18 lõikele 1 – juba loa saanud või juba tegutsesid. Nende prügilate kohta näeb direktiivi 1999/31/EÜ artikkel 14 ette, et enne 16. juulit 2009 pidid liikmesriigi pädevas asutused kas kinnitama vajalikud korrastustööd kas prügila vastavusse viimiseks direktiivi nõuetega (direktiivi artikli 14 punkt c) või prügila sulgemiseks (direktiivi artikli 14 punkti b teine lause).

Komisjon on seisukohal, et kohtueelses menetluses Itaalia Vabariigi esitatud dokumentidest nähtub, et kumbki nendest kahest kohustusest ei ole viidatud 44 olemasoleva prügila osas täidetud, mistõttu on Itaalia Vabariik nende prügilatega seoses rikkunud kohustusi, mis tulenevad direktiivi 1999/31/EÜ artikli 14 punkti b teisest lausest ja artikli 14 punktist c.

____________