Language of document :

Acțiune introdusă la 17 august 2017 - Comisia Europeană/Republica Italiană

(Cauza C-498/17)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: G. Gattinara și E. Sanfrutos Cano, agenți)

Pârâtă: Republica Italiană

Concluziile reclamantei

Reclamanta solicită Curții:

constatarea faptului că, prin neadoptarea tuturor măsurilor necesare pentru a închide cât mai repede posibil, în conformitate cu articolul 7 litera (g) și cu articolul 13 din Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deșeuri (JO L 182, p. 1, Ediție specială, 15/vol. 5, p. 94), acele depozite de deșeuri care, în conformitate cu articolul 8 din această directivă, nu au primit o autorizație care să le permită să funcționeze în continuare sau prin neadoptarea măsurilor necesare pentru asigurarea conformității cu cerințele prevăzute de directiva menționată a depozitelor de deșeuri care au primit o autorizație care să le permită să funcționeze în continuare, fără a aduce atingere cerințelor prevăzute în anexa I punctul 1 din această directivă, Republica Italiană nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 14 litera (b) teza a doua și al articolului 14 litera (c) din respectiva directivă în ceea ce privește depozitele de deșeuri din: 1) Avigliano (Loc. Serre Le Brecce), 2) Ferrandina (Loc. Venita), 3) Genzano di Lucania (Loc. Matinella), 4) Latronico (Loc. Torre), 5) Lauria (Loc. Carpineto), 6) Maratea (Loc. Montescuro), 7) Moliterno (Loc. Tempa La Guarella), 8) Potenza (Loc. Montegrosso-Pallareta: depozit de deșeuri a cărui închidere era prevăzută pentru luna septembrie 2016), 9) Potenza (Loc. Montegrosso-Pallareta), depozit de deșeuri declarat ca nefiind utilizat niciodată, 10) Rapolla (Loc. Albero in Piano), 11) Roccanova (Loc. Serre), 12) Sant’Angelo Le Fratte (Loc. Farisi), 13) Campotosto (Loc. Reperduso), 14) Capistrello (Loc. Trasolero), 15) Francavilla (Valle Anzuca), 16) L’Aquila (Loc. Ponte delle Grotte), 17) Andria (D’Oria G.& C. s.n.c), 18) Canosa (CO.BE.MA), 19) Bisceglie (CO.GE.SER), 20) Andria (F.lli Acquaviva), 21) Trani (BAT-Igea s.r.l.), 22) Torviscosa (Società Caffaro);

constatarea faptului că, prin neadoptarea tuturor măsurilor necesare pentru a închide cât mai repede posibil, în conformitate cu articolul 7 litera (g) și cu articolul 13 din Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deșeuri, acele depozite de deșeuri care, în conformitate cu articolul 8 din această directivă, nu au primit o autorizație care să le permită să funcționeze în continuare, Republica Italiană nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 14 litera (b) teza a doua din respectiva directivă în ceea ce privește depozitele de deșeuri din: 23) Atella (Loc. Cafaro), 24) Corleto Perticara (Loc. Tempa Masone), 25) Marsico Nuovo (Loc. Galaino), 26) Matera (Loc. La Martella), 27) Pescopagano (Loc. Domacchia), 28) Rionero in Volture (Loc. Ventaruolo), 29) Salandra (Loc. Piano del Governo), 30) San Mauro Forte (Loc. Priati), 31) Senise (Loc. Palomabara), 32) Tito (Loc. Aia dei Monaci), 33) Tito (Loc. Valle del Forno), 34) Capestrano (Loc. Tirassegno), 35) Castellalto (Loc. Colle Coccu), 36) Castelvecchio Calvisio (Loc. Termine), 37) Corfinio (Loc. Cannucce), 38) Corfinio (Loc. Case querceto), 39) Mosciano S. Angelo (Loc. Santa Assunta), 40) S. Omero (Loc. Ficcadenti), 41) Montecorvino Pugliano (Loc. Parapoti), 42) San Bartolomeo in Galdo (Loc. Serra Pastore), 43) Trivigano (ex Cava Zof), 44) Torviscosa (Loc. La Valletta);

obligarea Republicii Italiene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Articolul 14 din Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deșeuri vizează depozitele de deșeuri așa-numite „preexistente”, și anume depozitele de deșeuri autorizate sau care funcționau deja la 16 iulie 2001, data până la care Directiva 1999/31/CE trebuia transpusă în dreptul național potrivit articolului 18 alineatul (1) din directivă. În privința unor astfel de depozite de deșeuri, articolul 14 din Directiva 1999/31/CE prevede că, până la 16 iulie 2009, autoritățile competente ale statului membru procedează fie la finalizarea lucrărilor necesare planului de amenajare a depozitului pentru ca acesta să îndeplinească cerințele stabilite de directivă [articolul 14 litera (c) din directivă], fie la închiderea definitivă a depozitului [articolul 14 litera (b) teza a doua din directivă din directivă].

Comisia consideră că din elementele furnizate de Republica Italiană în faza precontencioasă a procedurii rezultă că niciuna dintre aceste două cerințe nu a fost îndeplinită în cazul celor 44 de depozite de deșeuri preexistente, cu consecința că, în privința acestor depozite de deșeuri, Republica Italiană nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 14 litera (b) teza a doua și litera (c) din Directiva 1999/31/CE.

____________