Language of document :

Presuda Suda (veliko vijeće) od 10. prosinca 2013. (zahtjev za prethodnu odluku koju je uputio Asylgerichtshof, Austrija) – Shamso Abdullahi protiv Bundesasylamta

(Predmet C-394/12)1

(Zahtjev za prethodnu odluku – Zajednički europski sustav azila – Uredba (EZ) br. 343/2003 – Određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil – Nadzor nad poštivanjem kriterija odgovornosti za razmatranje zahtjeva za azil – Opseg sudskog nadzora)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Asylgerichtshof

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Shamso Abdullahi

Tuženik: Bundesasylamt

Predmet

Zahtjev za prethodnu odluku – Asylgerichtshof – Tumačenje Uredbe Vijeća (EZ) br. 343/2003 od 18. veljače 2003. o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje (SL L 50, str. 1.) i prije svega njezinih članaka 10., 16., 18. i 19., kao i Uredbe Komisije (EZ) br. 1560/2003 od 2. rujna 2003. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe br. 343/2003 (SL L 222, str. 3.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 10, str. 17.) – Somalska državljanka koja je u Grčkoj prešla granicu Unije odakle se potom kroz treće države i Mađarsku uputila prema Austriji gdje je, manje od 12 mjeseci od svog prvog ulaska na teritorij Unije, podnijela zahtjev za azil – Određivanje države članice odgovorne za razmatranje predmetnog zahtjeva za azil

Izreka

Članak 19. stavak 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 343/2003 od 18. veljače 2003. o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje treba tumačiti u smislu da, u okolnostima u kojima je država članica preuzela nadležnost nad tražiteljom azila primjenom kriterija navedenog u članku 10. stavku 1. navedene uredbe, to jest kao država članica prvog ulaska tražitelja azila na teritorij Europske unije, taj tražitelj može pobijati izbor tog kriterija jedino pozivajući se na postojanje sustavnih nedostataka postupka za odobrenje azila i na uvjete za prihvat tražitelja azila u toj državi članici koji daju ozbiljne i provjerene razloge smatrati da se dotični tražitelj izlaže stvarnoj opasnosti da bude podvrgnut neljudskim ili ponižavajućim postupcima u smislu članka 4. Povelje Europske unije o temeljnim pravima.

____________

1 SL C 343, 10.11.2012.