Language of document :

Жалба, подадена на 29 май 2008 г. - Bernard/Европол

(Дело F-54/08)

Език на производството: нидерландски

Страни

Жалбоподател: Marjorie Bernard (Хага, Нидерландия) (представител: P. de Casparis, avocate)

Ответник: Европейска полицейска служба (Европол)

Предмет и описание на спора

Отмяна на решението на Европол за продължаване на договора на жалбоподателя само с минималния срок от 9 месеца.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението от 31 юли 2007 г. за продължаване на договора на жалбоподателя само до 1 юни 2008 г., както и решението по жалбата от 29 февруари 2008 г.

да се осъди Европол да заплати съдебните разноски.

____________