Language of document :

Prasība, kas celta 2008. gada 21. maijā - Stols/Padome

(lieta F-51/08)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Wilhelmus Louis Maria Stols, Halsteren (Nīderlande) (pārstāvji - S. Rodrigues un C. Bernard-Glanz, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Strīda priekšmets un apraksts

Iecēlējinstitūcijas lēmuma neiekļaut prasītāju sarakstā par paaugstināšanu amatā AST 11 pakāpē, īstenojot paaugstināšanu amatā 2007. gadā, atcelšana.

Prasītāja prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas lēmumu neiekļaut prasītāju sarakstā par paaugstināšanu amatā AST 11 pakāpē, īstenojot paaugstināšanu amatā 2007. gadā, atbilstoši tam, kā šis lēmums izriet no 2007. gada 16. jūlija paziņojuma darbiniekiem Nr. 136/07;

atcelt, ja nepieciešams, iecēlējinstitūcijas lēmumu, ar kuru noraidīta prasītāja sūdzība;

piespriest Eiropas Savienības Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________