Language of document :

Žaloba podaná 21. mája 2008 - Stols/Rada

(vec F-51/08)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Wilhelmus Louis Maria Stols (Halsteren, Holandsko) (v zastúpení: S. Rodrigues a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia menovacieho orgánu, ktorým nezahrnul žalobcu do zoznamu povýšených do platovej triedy AST 11 v rámci povyšovania za rok 2007

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu, ktorým nezahrnul žalobcu do zoznamu povýšených do platovej triedy AST 11 v rámci povyšovania za rok 2007, v takom znení, ako toto rozhodnutie vyplýva z oznámenia zamestnancom č. 136/07 zo 16. júla 2007,

v potrebnej miere zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu, ktorým zamietol sťažnosť žalobcu,

zaviazať Radu Európskej únie na náhradu trov konania.

____________