Language of document :

Prasība, kas celta 2008. gada 4. jūnijā - Plasa/Komisija

(lieta F-52/08)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Wolfgang Plasa, Alžīra (Alžīrija) (pārstāvis - G. Vandersanden, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Priekšmets un tiesvedības apraksts

Pirmkārt, atcelt Komisijas 2008. gada 8. maija lēmumu pārcelt prasītāju uz Briseli no 2008. gada 1. augusta, un, otrkārt, lūgums atlīdzināt ar šo lēmumu nodarīto materiālo un morālo kaitējumu.

Prasītāja prasījumi:

atcelt Komisijas 2008. gada 8. maija lēmumu pārcelt prasītāju uz Briseli no 2008. gada 1. augusta ;

noteikt sakarā ar lēmumu ciesto materiālo un morālo kaitējumu, pirmo novērtējot EUR 150 000 apmērā un otro atbilstoši vienam gada atalgojumam jeb EUR 150 000; šie abi vērtējumi ir provizoriski un var tikt papildināti;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.

____________