Language of document :

Prasība, kas celta 2008. gada 28. maijā - Bouillez u. c./Padome

(lieta F-53/08)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Vincent Bouillez, Overijse (Beļģija) un citi (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J. -N. Louis, E. Marchal, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Strīda priekšmets un apraksts

Iecēlējinstitūcijas lēmuma nepaaugstināt prasītājus amatā AST 7 pakāpē, īstenojot paaugstināšanu amatā 2007. gadā, atcelšana.

Prasītāju prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas lēmumu nepaaugstināt prasītājus amatā AST 7 pakāpē, īstenojot paaugstināšanu amatā 2007. gadā (2007. gada sesija) un, ja nepieciešams, atcelt lēmumus paaugstināt amatā šajā pakāpē, īstenojot to pašu paaugstināšanu amatā, ierēdņus, kuru uzvārdi iekļauti amatā paaugstināto sarakstā, kas publicēts 2007. gada 16. jūlija CP 136/07, un kuri veic pienākumus ar zemāka līmeņa atbildību nekā prasītājiem;

piespriest Eiropas Savienības Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________