Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu presidendi 3. juuli 2008. aasta määrus - Plasa versus komisjon

(Kohtuasi F-52/08)

(Avalik teenistus - Ajutiste meetmete kohaldamise menetlus - Taotlus üleviimise otsuse kohaldamise peatamiseks - Kiireloomulisus - Puudumine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Wolfgang Plasa (Alger, Alžeeria) (esindaja: advokaat Vandersanden)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: J. Currall ja B. Eggers)

Kohtuasja ese

8. mai 2008. aasta üleviimise otsuse, millega hageja viiakse alates 1. augustist 2008 üle Brüsselisse (Belgia), kohaldamise peatamise taotlus.

Kohtumääruse resolutiivosa

Jätta ajutiste meetmete kohaldamise taotlus rahuldamata.

Kohtukulude kandmine otsustatakse edaspidi.

____________