Language of document : ECLI:EU:F:2009:54

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK ÍTÉLETE

(második tanács)

2009. június 4.

F‑52/08. sz. ügy

Wolfgang Plasa

kontra

az Európai Közösségek Bizottsága

„Közszolgálat – Tisztviselők – A szervezeti egységek szervezése – A személyi állomány beosztása – A Bizottság algériai képviselete – A személyzeti szabályzat 7. cikkének (1) bekezdése –Brüsszelbe való újrabeosztás – Indokolás – Szolgálati érdek”

Tárgy: Az EK 236. cikk és az EAK 252. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben W. Plasa a Bizottság Külkapcsolatok Főigazgatósága főigazgatójának 2008. május 8‑i, a felperesnek a brüsszeli (Belgium) székhelyre 2008. augusztus 1‑jei hatállyal történő újrabeosztását elrendelő határozatának megsemmisítését, valamint kártérítés megítélését kéri.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja. A felperes viseli az összes költséget.

Összefoglaló

Tisztviselők – A szervezeti egységek szervezése – A személyi állomány beosztása – Az adminisztráció mérlegelési jogköre

(Személyzeti szabályzat, 7. cikk, (1) bekezdés, 10a. cikk és X. melléklet)

Az intézmények széles mérlegelési jogkörrel rendelkeznek a szervezeti egységeik szervezésében a rájuk bízott feladatoktól függően, valamint az azok alapján rendelkezésükre bocsátott személyi állomány beosztásában, azzal a feltétellel, hogy a beosztásnak szolgálati érdekből és a besorolási fokozat és a munkakör közötti megfelelés elvének megfelelően kell történnie. A szolgálati érdekből történő újrabeosztáshoz nincs szükség a tisztviselő hozzájárulására. Az ilyen feltétel azzal a következménnyel járna, hogy elfogadhatatlan mértékben korlátozódna az intézményeknek a szervezeti egységeik szervezésére és e szervezésnek a növekvő szükségletekhez való hozzáigazítására vonatkozó szabadsága.

Így különösen, a személyzeti szabályzatnak a tisztviselők szolgálati érdekből való beosztására vonatkozó 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó az Európai Unión kívül beosztott alkalmazottakra. A személyzeti szabályzat 101a. cikke szerint ugyanis a személyzeti szabályzat X. mellékletében található, a harmadik országokban szolgálatot teljesítő tisztviselőkre vonatkozó különös és kivételes rendelkezések – amely mellékletnek a mobilitási eljárásra vonatkozó 2. és 3. cikke a kinevezésre jogosult hatóság által megállapított részletes szabályokra utal – a személyzeti szabályzat egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül alkalmazandók.

(lásd a 75–77. és 111. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság 161/80. sz. és 162/80. sz., Carbognani és Coda Zabetta kontra Bizottság egyesített ügyekben 1981. február 24‑én hozott ítéletének (EBHT 1981., 543. o.) 28. pontja; 19/87. sz., Hecq kontra Bizottság ügyben 1988. március 23‑án hozott ítéletének (EBHT 1988., 1681. o.) 6. pontja; C‑294/95. P. sz., Ojha kontra Bizottság ügyben 1996. november 12‑én hozott ítéletének (EBHT 1996., I‑5863. o.) 40. pontja;

az Elsőfokú Bíróság T‑73/96. sz., Forcat Icardo kontra Bizottság ügyben 1997. június 19‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 1997., I‑A‑159. o. és II‑485. o.) 26. pontja; T‑98/96. sz., Costacurta kontra Bizottság ügyben 1998. január 22‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 1998., I‑A‑21. o. és II‑49. o.) 33., 36. és 40. pontja.