Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Westminster Magistrates’ Court (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 1.12.2020 – Svishtov Regional Prosecutor’s Office v. PI

(asia C-648/20)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Westminster Magistrates’ Court

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Svishtov Regional Prosecutor’s Office

Vastaaja: PI

Ennakkoratkaisukysymykset

Tilanteessa, jossa luovuttamista pyydetään luovuttamispyynnön kohteena olevan henkilön syytteeseenpanoa varten ja jossa syyttäjä on tehnyt sekä kansallisen pidätysmääräyksen että eurooppalaisen pidätysmääräyksen antamista koskevan päätöksen ilman tuomioistuimen myötävaikutusta ennen luovuttamista, saako luovuttamispyynnön kohteena oleva henkilö suojelua kahdella tasolla unionin tuomioistuimen asiassa Bob-Dogi C-241/151 tarkoittamalla tavalla, jos:

kansallisen pidätysmääräyksen vaikutus rajoittuu siihen, että henkilöä pidetään säilössä korkeintaan 72 tuntia siinä tarkoituksessa, että hänet toimitetaan tuomioistuimen eteen, ja

luovutuksen osalta on yksinomaan tuomioistuimen asiana päättää vapauttamisesta tai säilössä pitämisen jatkamisesta asian kaikkien olosuhteiden valossa?

____________

1 Unionin tuomioistuimen tuomio 1.6.2016 (ECLI:EU:C:2016:385)