Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Nejvyšší správní soud (Češka republika) 4. decembra 2020 – ET/Ministerstvo životního prostředí

(Zadeva C-659/20)

Jezik postopka: češčina

Predložitveno sodišče

Nejvyšší správní soud

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: ET

Tožena stranka: Ministerstvo životního prostředí

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali v „matično skupino“ v smislu Uredbe Komisije (ES) št. 865/2006 z dne 4. maja 20061 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi spadajo osebki, ki so starši osebkov, vzrejenih pri določenem rejcu, čeprav ta nikoli ni bil njihov lastnik ali imetnik?

2.    Če je odgovor na prvo vprašanje ta, da starševski osebki ne spadajo v matično skupino, ali so pristojni organi pri ugotavljanju, ali je pogoj iz člena 54(2) Uredbe Komisije (ES) št. 865/2006, ki se nanaša na osnovanje matične skupine v skladu s predpisi in na način, ki ne škoduje preživetju te vrste v naravi, izpolnjen, upravičeni do tega, da preverijo izvor teh starševskih osebkov in na tej podlagi ocenijo, ali je bila matična skupina osnovana v skladu s pravili iz člena 54(2) te uredbe?

3.    Ali se pri ugotavljanju izpolnjevanja pogoja iz člena 54(2) Uredbe Komisije (ES) št. 865/2006, ki se nanaša na osnovanje matične skupine v skladu s predpisi in na način, ki ne škoduje preživetju te vrste v naravi, lahko upoštevajo druge okoliščine zadeve (zlasti dobrovernost pri prenosu osebkov in upravičeno pričakovanje, da bo mogoče trgovati z njihovimi morebitnimi potomci, po možnosti pa tudi manj omejujoče zakonske določbe, ki so v Češki republiki veljale pred pristopom k Evropski uniji)?

____________

1 UL 2006, L 166, str. 1.