Language of document :

Tužba podnesena 25. rujna 2017. – Europska komisija protiv Kraljevine Belgije

(predmet C-564/17)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: C. Cattabriga, G. von Rintelen, R. Troosters, agenti)

Tuženik: Kraljevina Belgija

Tužbeni zahtjev

utvrditi da je Kraljevina Belgija, time što najkasnije do 25. prosinca 2013. nije usvojila sve zakonodavne, regulatorne i upravne odredbe radi usklađivanja s Direktivom 2011/98/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o jedinstvenom postupku obrade zahtjeva za izdavanje jedinstvene dozvole za boravak i rad državljanima trećih zemalja na državnom području države članice te o zajedničkom skupu prava za radnike iz trećih zemalja koji zakonito borave u državi članici1 ili, u svakom slučaju, time što te odredbe nije dostavila Komisiji, povrijedila obveze koje su joj propisane člankom 16. stavkom 1. navedene direktive;

u skladu s člankom 260. stavkom 3. UFEU-a Kraljevini Belgiji odrediti plaćanje novčane kazne u iznosu od 70 828,80 EUR dnevno, počevši od dana objave presude u ovom predmetu, zbog povrede obveze dostavljanja mjera za prenošenje Direktive 2011/98/EU;

–    naložiti snošenje troškova Kraljevini Belgiji.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Države članice su na temelju članka 16. stavka 1. prvog podstavka Direktive 2011/98/EU bile dužne donijeti nacionalne mjere nužne za prenošenje obveza iz Direktive najkasnije do 25. prosinca 2013. S obzirom na to da Belgija nije dostavila potpuni prijenos Direktive, Komisija je odlučila obratiti se Sudu Europske unije.

U svojoj tužbi Komisija predlaže da se Kraljevini Belgiji odredi dnevna novčana kazna od 70 828,80 eura. Iznos novčane kazne izračunat je uzimajući u obzir težinu, trajanje povrede, kao i odvraćajući učinak u svjetlu sposobnosti za plaćanje države članice.

____________

1 SL L 343, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 6., str. 303.)